Noi reguli CLP

Clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor

Intrucat legislatia in domeniu reprezinta unul dintre cele mai importante elemente care trebuie sa ne ghideze activitatea atat noua, companiilor, cat si utilizatorilor finali, va prezentam mai jos cateva detalii cu privire la modificarile ce urmeaza a fi implementate si pe care cu totii trebuie sa le cunoastem.

Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor (CLP) aliniaza legislatia Uniunii Europene anterioara cu GHS (Sistemul Global Armonizat de Clasificare si Etichetare a Produselor Chimice), un sistem al Organizatiei Natiunilor Unite, menit sa identifice substantele chimice periculoase si sa informeze utilizatorii despre aceste pericole.

De asemenea, prezinta legaturi cu dispozitiile REACH (Regulamentul 1907/2006 (CE) al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice).

Sistemul GHS a fost adoptat in multe tari din intreaga lume, iar in prezent se utilizeaza si ca baza a reglementarilor nationale si internationale in domeniul transportului de marfuri periculoase.

Comunicarea pericolelor pe care le prezinta substantele chimice se realizeaza prin afisarea de pictograme si fraze standard pe etichete si pe fisele cu date de securitate.

Timp de multi ani, cerintele de clasificare si etichetare au fost stabilite de doua Directive Europene: Directiva Substantelor Periculoase 67/548/CEE (DSP) – HG nr. 1408/2008 si Directiva Preparatelor Periculoase, 1999/45/CE (DPP) – HG nr. 937/2010.

Acum Regulamentul CLP aduce modificari pe diverse zone, cum ar fi:

  • Termenii utilizati de DSP si DPD comparativ cu noii termeni utilizati de CLP: Preparate in loc de Amestecuri; Simboluri de pericol in loc de Pictograme de pericol; Indicatii de pericol (sau ocazional fara) in loc de Cuvinte semnal “Pericol” sau “Atentie” (sau ocazional fara); Fraze de risc in loc de Fraze de pericol si Fraze de securitate in loc de Fraze de precautie.
  • Probabil cel mai vizibil aspect al modificarilor aduse de Regulamentul CLP sunt simbolurile de pericol (patrat cu chenar negru pe fond portocaliu) ce se transforma in pictograme de pericol (romb cu chenar rosu pe fond alb) asa cum se poate vedea in imaginea alaturata.
  • Domeniile de coduri pentru frazele de pericol
H200 – H299 Pericol fizic (risc de accidentare)
H300 – H399 Pericol pentru sanatate (risc de imbolnavire)
H400 – H499 Pericol pentru mediu
  • Domeniile de coduri pentru frazele de precautie
P 100 General
P 200 Prevenire
P 300 Interventie
P 400 Depozitare
P 500 Eliminare
  • Informatii suplimentare privind pericolele
EUH001‐ EUH099 Pericole suplimentare (fraze de risc) care au existat in DSP/DPD si nu exista in GHS
EUH201‐ EUH299 Elemente suplimentare de etichetare pentru anumite amestecuri

Pentru produsele introduse in tara pana la data de 01.06.2015, ramane valabila etichetarea conform DSP si DPP cu termen limita pana in data de 01.06.2017, cand trebuie reetichetate conform CLP.

Pentru produsele introduse in tara dupa data de 01.06.2015 se aplica etichetarea conform CLP.